Om skolan

  • Skriv ut


akvarell karnhuset original 300

I Maria Montessoris filosofi och på Montessoriskolan Kärnhuset är helhetssynen på barnet i fokus.

Maria Montessori utvecklade materiel som följer barnens naturliga utveckling och planerade en noggrant strukturerad miljö som tillåter eget val av aktivitet, självständighet och att utvecklas i sin egen takt.

 

 

 

Huvudman för Montessoriskolan Kärnhuset är Palmlunds Helsingborg AB, ett dotterbolag till Palmlunds Skolor AB.